Tiskneme z plastu

Postprocessing

Postprocessing je dodatečná úprava povrchu vytištěného 3D modelu, například pro zdrsnění nebo naopak vyhlazení povrchu, zvýraznění hran, lakování jak konkrétní barvou tak ochranným lakem, apod.

Navíc je možné dodatečně opatřit výrobek vrtáním nebo řezáním závitů pro následné sešroubování jednotlivých dílů k sobě nebo upevnění výrobku na místo určení.

Lepení

Lepení je jednoduchý proces, kterým se za použití výhradně kvalitních lepidel, k tomu určených, spojují jednotlivé části výrobku k sobě. Tím výsledná velikost výtisku není omezena pouze na velikost tiskového prostoru.

Také je možné zkombinovat různě kvalitní části v rámci jednoho tisku.

Tmelení

Tmelení je časově náročný proces, při kterém se zakrývají spáry po lepení mezi jednotlivými částmi modelu nebo nedokonalosti způsobené samotným 3D tiskem. Po tmelení se automaticky provádí broušení výrobku. Samotné tmelení je volitelný proces.

Broušení

Broušení je proces zdrsnění povrchu výrobku pro následné lakování nebo zakrytí tištěných vrstev a odstranění nepatrných výstupků a detailů po tisku. Před lakováním nebo po tmelení se provádí automaticky.

Lakování

Lakování probíhá pouze po předchozím zbroušení a vyhlazení povrchu,  až ve dvou fázích: 
1. nanesení základu na plasty a požadované barvy 
2. nanesení ​ochranného laku 
Počet fází a samotné lakování je vlitelný proces.

Vrtání / řezání závitů

Vrtání, řezání závitů nebo vkládání závitových vložek se provádí téměř na samotném konci postprocessingu pokud neslouží k sešroubování jednotlivých částí celkového výrobku k sobě.

Maximální velikost závitové vložky je M8 x 12,7 mm. Maximální průměr vrtání nebo závitu je prakticky neomezený.

Pouze metrické rozměry.